Potřebujete poradit?

+420 778 738 745   (Po-Pá 8.00 - 15.30)

Návod na pokládku kamenného koberce na beton

Podklad musí být před pokládkou suchý, zbavený nečistot a větších nerovností. Větší prohlubně vyplňte vhodným materiálem, např. flexi lepidlem nebo betonovým potěrem.

Jak připravit podklad

Podklad musí být před pokládkou suchý, zbavený nečistot a větších nerovností. Větší prohlubně vyplňte vhodným materiálem, např. flexi lepidlem nebo betonovým potěrem.

Jak připravit směs

Do připravené nádoby nalijte EpodurStone složku „A“ a složku „B“ spojovací emulze v předepsaném poměru podle návodu na pokládku, který obdržíte spolu s dodaným materiálem. Obě složky pečlivě promíchejte, nejlépe elektrickým míchadlem. Obsah pytle s kamenivem vsypte do plastové nádoby, např. do 25 l stavebního nebo zednického vědra. Připravenou směs vlijte do nádoby s kamenivem. Nepřidávejte kamenivo do nádoby dodatečně! Poté emulzi s kamenivem pořádně promíchejte.

Jak směs aplikovat na rovné plochy

Takto připravenou směs rozprostřete např. dřevěnou hoblovanou latí na připravený podklad ve vrstvě
cca 1 – 1,4 cm. Povrch zhutněte a vyhlaďte ocelovým hladítkem. Během aplikace nářadí neustále otírejte ředidlem na bázi acetonu, např. S6006, aby se na něj směs nelepila. Takto postupujte na celé ploše.

Jak směs aplikovat na schody a svislé plochy

Na schody a svislé plochy je potřeba použít bednění. Nejdříve si připravte desky, které nařežte na potřebnou délku i výšku. Desku prošroubujte z vnější strany rovnoměrně několika vruty, které z vnitřní strany vymezí potřebnou vzdálenost bednění od svislé plochy. Takto připravené bednění zabalte do smršťovací nebo potravinářské fólie tak, aby na materiál nepřilnula. Při použití hoblovaných desek nemusíte desky balit do fólie, ale před osazením je potřeba vnitřní plochu potřít jemně sádlem. Desky připevněte pomocí hmoždinek a vrutů ke svislé ploše schodu až „na doraz“ vymezovacích vrutů. Vrchní hrana desky musí být nad rovinou stupně min. ve výšce budoucí horní hrany kamenného koberce. Při aplikaci nejdříve vyplňte svislou část pečlivým „pěchováním“ směsi, nejlépe dřevěným hranolkem. Po úplném naplnění svislé plochy směs aplikujte na vodorovnou plochu stupně způsobem, jak je popsáno v části „Aplikace na rovné plochy“.

 

Nenechte si proklouznout mezi prsty