Vyměňte vaši starou dlažbu za kamenný koberec

Návod na pokládku kamenného koberce na štěrk

Jak připravit podklad

Vykopejte místo v hloubce min. 15 cm ve tvaru budoucího chodníku nebo zpevněné plochy.
Na dno výkopu rozložte geotextilii či jinou netkanou textilii o gramáži min. 150 g/m² z důvodu zvyšení pevnosti podkladu a zabránění prorůstání vegetace. Do takto připraveného výkopu navezte drcené kamenivo o frakci 16-32 mm (makadam) do výšky 3 cm pod horní hranu výkopu.

U pokládky na nezpevněný povrch (štěrk) je potřeba kamenný koberec položit v tloušťce min. 3 cm, od čehož se následně odvíjí výsledná cena.

Zásyp zhutněte vibrační deskou. Na takto připravený podklad rozprostřete a vypněte tkanou zahradní textilii. Před aplikací finální vrstvy doporučujeme ukotvit okraje a rohy pomocí hřebíků a skob k podkladu, aby se textilie nekrčila nebo neujížděla. Okraje chodníku je vhodné osadit zahradními obrubníky, případně jiným okrajovým materiálem.

 Objednali jste si pokládku kamenného koberce na štěrk, ale netroufáte si na přípravu podkladu? Nevadí. Podklad si připravíme.

 

Jak připravit směs

Do připravené nádoby nalijte složku „A“ a složku „B“ spojovací emulze v předepsaném poměru podle návodu na pokládku, který obdržíte spolu s dodaným materiálem. Obě složky pečlivě promíchejte, nejlépe elektrickým míchadlem. Obsah pytle s kamenivem vsypte do plastové nádoby, např. do stavebního 25 l vědra nebo zednického „kalfasu“. Připravenou směs emulze kompletně vlijte do nádoby s kamenivem. Nepřidávejte dodatečně kamenivo do nádoby! Následně řádně promíchejte emulzi s kamenivem.

 


Aplikace na rovné plochy

Takto připravenou směs rozprostřete např. dřevěnou hoblovanou latí na připravený podklad ve vrstvě
cca 1 – 1,4 cm. Povrch zhutněte a vyhlaďte ocelovým hladítkem. Během aplikace nářadí neustále otírejte ředidlem na bázi acetonu, např. S6006, aby se na něj směs nelepila. Takto postupujte na celé ploše.

Kamenný koberec Naturestone realizujte za venkovní teploty min. + 10°C.


3. květen 2015
6 let, 1 měsíc